ПОЕЗИЯТА НА ЯСЕН ВЕДРИН

Непродадените стихове на един подаряващ поет!

 

“Коленича пред Тебе”

“Сбъдната вселена”

“Бакърена паничка”

“Жълтици в дъбовата ракла”

“Птицата в теб”

“Сбъднати предчувствия”

"Възходът на падението"

“Неиздъхнали спомени”

“Търсач на бисери”

"Шарена палитра"

“Тленен остатък”

“Лозата на Енгади”

"Отвара от въздишки"

"Светулки в шепата"

“Точка на замръзване”

Подкрепа за поезията ми

Информация за мен