“Тленен остатък”

 

към началото на сайта

следващата стихосбирка

 

Стихотворения за скръбта от тлението и надеждата в нетлението!

 

“Тленен остатък”

изтегляне на стихосбирката във формат PDF