“Тленен остатък”

 

към началото на сайта

следващата стихосбирка

 

Стихотворения за скръбта и печалта в живота!

 

“Тленен остатък”

изтегляне на стихосбирката във формат PDF

 

Може да прочетете творби от тази стихосбирка,

публикувани в поетичния ми блог в Wordpress,

като последвате техните връзки по-долу!

 

По един Салиери

До последния си ред

Vulgus pessimus

Пътник безславен

Жерав от безкрая

Добър вечер, тъга!

Умираща правда

Произвол на съдбата

Дуел на ветровете

В самотата

Неравносметка II

Преди Ренесанса

О, прости ми перо!

Sancta simplicitas!

Съдба